پیش‌تر در خصوص تغییرات نسخۀ 6.6 پستی منتشر شد که به دلیل مشکلات موجود و نیاز به رفع آنها، این تغییرات با تأخیر همراه شد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد برنامه در شرایطی قرار دارد که می‌توان به صورت مرحله به مرحله امکانات جدید را برای آن پیاده‌سازی کرد.

در اولین مرحله که طی نسخۀ 6.6 تقدیم خواهد شد،

  • نظم بیشتری به تنظیمات برنامه داده خواهد شد به نحوی که تنظمیات هر بخش از برنامه از همان بخش قابل دسترسی باشند و از پیچیدگی بخش تنظیمات کاسته شود.
  • ایجاد امکانی در بخش وام‌ها تا در صورت پرداخت اقساط بیش از مبلغ ثبت‌شده، بتوان اضافه‌پرداخت را در ماندۀ وام لحاظ کرد. موردی که مطمئناً مورد نیاز بسیاری از کاربران محترم خواهد بود.

با اتمام هر بخش نسخۀ جدیدی منتشر خواهد شد تا کاربران محترم همزمان با تغییرات از جدیدترین قابلیت‌ها برخوردار شوند.

به‌روزرسانی [96/02/07]، نسخۀ 6.6 آماده شده و پس از تست عملکرد به زودی منتشر خواهد شد.

حمایت شما دوستان بیشترین تأثیر را در توسعۀ برنامه به همراه خواهد داشت.