در این چند روز ایمیل‌های بسیاری دریافت شد، مبنی بر عدم پردازش پیامک‌های بانک ملت. مواردی در راهنمای برنامه، در بخش پیامک‌های بانکی عنوان شده است، که در صورت مطالعه، بسیاری از پرسش‌ها و مشکلات کاربران به سادگی رفع خواهد شد.

مواردی که در مشکل فوق به آن توجه نشده بود، تغییر شمارۀ پیامک ارسالی بانک ملت است که به صورت Bank Mellat دریافت می‌شود و دیگر این که در بخش ویرایش شماره‌های پیامک حساب، علاوه بر شماره، که +98 یا 98 در ابتدای شماره اختیاری است، امکان ورود شماره پیامک به صورت متنی نیز وجود دارد. به این صورت که می‌توانید عبارت «Bank Mellat» را عیناً در بخش شماره‌های پیامک وارد کنید.

لطفاً علاوه بر این که مشکلات را در بخش پشتیبانی مطرح می‌کنید، پیش از ارسال درخواست پشتیبانی، راهنما را مطالعه فرمایید.