با توجه به اتمام تقریبی اصلاحات مورد نظر و لزوم تست برنامه پیش از انتشار، در صورتی که باقی موارد طبق برنامه‌ریزی پیش رود، پیش‌بینی می‌شود نسخۀ جدید برنامه حسابداری شخصی بانک در تاریخ 97/07/15 منتشر شود.

از صبر و شکیبایی شما همراهان سپاسگزارم