متأسفانه به دلیل مشکلاتی مدتی امکان پرداختن به برنامه وجود نداشت. با توجه به رفع مشکلات، مجدداً کار بر روی برنامه آغاز شده و ظرف یک تا دوماه آینده نسخه جدید اپلیکیشن با رفع مشکلات گزارش‌شده و همچنین قابلیت‌های جدید منتشر خواهد شد.

ضمن سپاس از صیر و شکیبایی شما کاربران محترم، به زودی اطلاعات بیشتر از طریق همین وب‌سایت منتشر خواهد شد