نسخه جدید اپلیکیشن حسابداری شخصی بانک

حسابداری شخصی بانک

متأسفانه به دلیل مشکلاتی مدتی امکان پرداختن به برنامه وجود نداشت. با توجه به رفع مشکلات، مجدداً کار بر روی برنامه آغاز شده و ظرف یک تا دوماه آینده نسخه جدید اپلیکیشن با رفع مشکلات گزارش‌شده و همچنین قابلیت‌های جدید منتشر خواهد شد.

ضمن سپاس از صیر و شکیبایی شما کاربران محترم، به زودی اطلاعات بیشتر از طریق همین وب‌سایت منتشر خواهد شد