نسخه 17 فایل قالب پیامک‌های بانکی آماده و جهت دریافت در سایت قرار داده شده است.

برای دریافت به بخش راهنما/پیامک‌های بانکی مراجعه فرمایید.