نسخه 21 فایل قالب پیامک‌های بانکی آماده و جهت دریافت در سایت قرار داده شده است.

تغییرات:

  • افزودن فرمتی جدید از پیامک‌های بانک پارسیان

برای دریافت به بخش راهنما/پیامک‌های بانکی مراجعه فرمایید.