نسخه 22 فایل قالب پیامک‌های بانکی آماده و جهت دریافت در سایت قرار داده شده است.

تغییرات:

  • افزودن فرمتی جدید از پیامک‌های بانک قوامین سابق
  • در نسخه آتی کلیه بانک‌های ادغامی بانک سپه از برنامه حدف و به عنوان «بانک سپه» نمایش داده خواهند شد.

برای دریافت به بخش راهنما/پیامک‌های بانکی مراجعه فرمایید.