نسخه 9 حسابداری شخصی بانک

حسابداری شخصی بانک

مدت بسیاری از انتشار آخرین نسخه اپلیکیشن حسابداری شخصی بانک سپری شده است. با توجه به به‌روزرسانی‌های مختلفی که برای فریموورک‌های استفاده شده در برنامه انجام شده بود، لازم دیده شد جهت هرچه هماهنگ‌تر شدن برنامه با نسخه‌های جدید این فریموورک‌ها، از فرصت استفاده شده و تمام برنامه مجدداً بازنگری گردد.

در این راستا تقریباً تمام بخش‌های برنامه مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است که چند مرحله بازنویسی کامل بخش‌های مختلف را به همراه داشته است. به همین دلیل این فرایند زمان بسیاری به خود اختصاص داده و این امر همچنان در حال انجام است. ذکر این نکته ضروریست که تغییرات چندانی در امکانات برنامه ایجاد نشده و در این مرحله قابلیت خاصی به برنامه اضافه نخواهد شد.

با توجه تغییر کامل کدهای برنامه، از انجایی که ایرادات احتمالی موجود در نسخه حاضر در نسخه آتی معتبر نیست و احتمالاً به صورت خودکار رفع گردیده‌اند، تا زمان اتمام تغییرات و انتشار نسخه آتی، امکان رسیدگی به این ایرادات وجود ندارد.

بابت صبر و شکیبایی و همراهی کاربران محترم پاسگزارم.