نسخۀ 6.5.11 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد.

تغییرات این نسخه:

  • رفع ایراد عدم نمایش گزینۀ «مشاهدۀ جزئیات تراکنش‌ها»

فرایند تأیید و انتشار برنامه‌ها در مارکت‌ها ممکن است با تأخیر همراه باشد.

با عضویت در اعلان‌های سایت از اخبار و انتشار نسخه‌های جدید مطلع شوید.

آخرین نسخۀ تهیه‌شدۀ برنامه همیشه از طریق لینک‌های کنار صفحه در دسترس هستند.

جدول انتشار نسخه‌های بانک در این صفحه در دسترس است.