نسخۀ 6.5.2 حسابداری شخصی بانک، منتشر شد.

تغییرات این نسخه:

  • رفع مشکل عدم شناسایی پیامک‌های بانک سرمایه
  • رفع مشکل عدم شناسایی پیامک‌های بانک گردشگری

فرایند تأیید و انتشار برنامه‌ها در مارکت‌ها ممکن است با تأخیر همراه باشد.

با عضویت در اعلان‌های سایت از اخبار و انتشار نسخه‌های جدید مطلع شوید.

آخرین نسخۀ تهیه‌شدۀ برنامه همیشه از طریق لینک‌های کنار صفحه در دسترس هستند.

جدول انتشار نسخه‌های بانک در این صفحه در دسترس است.