نسخۀ 6.5.3 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد.

تغییرات این نسخه:

  • امکان تخصیص بودجه بندی به سردستۀ هر گروه مدیریت بودجه‌بندی بر اساس زیرگروه‌ها
  • امکان تعیین دسته‌بندی پیش‌فرض
  • رفع مشکل عدم ثبت گزارش از بعضی ستون‌های تراکنش‌ها

فرایند تأیید و انتشار برنامه‌ها در مارکت‌ها ممکن است با تأخیر همراه باشد.

با عضویت در اعلان‌های سایت از اخبار و انتشار نسخه‌های جدید مطلع شوید.

آخرین نسخۀ تهیه‌شدۀ برنامه همیشه از طریق لینک‌های کنار صفحه در دسترس هستند.

جدول انتشار نسخه‌های بانک در این صفحه در دسترس است.