نسخهٔ 8.4.1 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.4.1 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.4.1 رفع مشکل عدم اجرا بر روی بعضی دستگاه‌ها رفع مشکل عدم سازگاری با حالت تاریک [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به فایل گزارش بسنده کرده و توضیحاتی به همراه گزارش ارسال نمی‌کنند که این امر به دلیل […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.4 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.4 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.4 به‌روزرسانی کدهای برنامه جهت افزایش پایداری برنامه تغییرات جزیی در برنامه شامل: امکان اضافه کردن تصویر به بخش اشخاص حذف امکان پردازش پیامک‌های بانکی که حسابی برای انها تعریف نشده رفع ایرادات جزئی [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.3.15 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.3.15 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.3.15 رفع مشکل تغییر مبلغ مانده وام با تغییر مبلغ تراکنش واریز وام به‌روزرسانی فایل تعریف پیامک‌های بانکی به نسخه 17 رفع ایرادات جزیی گزارش‌شده توسط کاربران [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به فایل گزارش بسنده کرده و […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.3.13 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.3.13 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.3.13 حذف پرداخت درون‌برنامه‌ای از برنامه ـ با انتشار نسخه 8.3.13 اپلیکیشن حسابداری شخصی بانک به صورت کاملاً‌ رایگان در اختیار شما قرار دارد. [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به فایل گزارش بسنده کرده و توضیحاتی به همراه […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.3.11 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.3.11 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.3.11 رفع ایراد در تهیه گزارش از تراکنش‌ها [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به فایل گزارش بسنده کرده و توضیحاتی به همراه گزارش ارسال نمی‌کنند که این امر به دلیل وقوع بعضی خطاها در شرایط خاص رفع خطا […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.3.9 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.3.9 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.3.9 رفع ایراد در نمایش اقساط وام رفع ایرادات جزیی دیگر [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به فایل گزارش بسنده کرده و توضیحاتی به همراه گزارش ارسال نمی‌کنند که این امر به دلیل وقوع بعضی خطاها در شرایط […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.3.8 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.3.8 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.3.8 رفع ایراد نمایش مانده طلب و بدهی رفع خطا هنگام گزارش اکسل رفع خطا در بخش اقساط و وام‌ها رفع ایرادات جزیی دیگر به‌روزرسانی فایل قالب پیامک‌های بانکی به نسخه 15 [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به […]

Continue Reading

نسخهٔ 8.3.7 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد

نسخهٔ 8.3.7 حسابداری شخصی بانک برای آندروید، منتشر شد. تغییرات نسخهٔ 8.3.7 رفع مشکلات مربوط به به‌روزرسانی از نسخه‌های پیش از 8.2.7 رفع ایرادات جزیی [tds_warning]متأسفانه غلی‌رغم توضیحات در برنامه، بسیاری دوستان در گزارش خطا فقط به فایل گزارش بسنده کرده و توضیحاتی به همراه گزارش ارسال نمی‌کنند که این امر به دلیل وقوع بعضی […]

Continue Reading