1. خانه
  2. مستندات
  3. تار و پود
  4. مجموعه‌های رنگ

مجموعه‌های رنگ

در حالت عادی فرایند ساخت نقشه، رنگ‌ها را بدون محدودیت و از میان تعداد نامحدودی رنگ نقشه‌ را تهیه می‌کند. لذا در حالت خودکار و بدون محدودیت ممکن است با رنگ‌های غیر واقعی مواجه شوید که امکان تهیهٔ نخ به آن رنگ وجود نداشته باشد. لذا این امکان در برنامه فراهم شده تا محدودهٔ جستجوی رنگ را کاهش دهید؛ که تعداد آن کاملاً به میل کاربر بستگی دارد.

برای امکان استفاده از این قابلیت باید مجموعهٔ رنگی در برنامه تعریف شده و به آن اضافه شده باشد. برای این کار چند راه در اختیار دارید.

  1. نوع انتخاب رنگ را در حالت دستی قرار دهید. رنگ‌های مورد نظر را به پالت اضافه کنید. سپس از منوی پالت، گزینهٔ‌ «ذخیره به عنوان مجموعه رنگ» را استفاده کنید.
  2. با استفاده از گزینهٔ‌ «الحاق مجموعهٔ جدید» به اضافه کردن مجموعه‌های رنگ موجود بپردازید. در حال حاضر یک نمونه از مجموعه‌های رنگ برای دریافت قرار داده شده است. این مجموعه رنگ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید. پس از دانلود این فایل از طریق گزینهٔ «الحاق مجموعهٔ جدید» این فایل را انتخاب کنید تا به لیست مجموعه‌های رنگ اضافه شود. پس از آن می‌توانید از طریق گزینه‌‌ انتخاب این مجموعه رنگ را ذخیره کنید.

در صورتی که مایل به استفاده از مجموعه رنگی موجود برای ایجاد یک مجموعهٔ جدید باشید می‌توانید با استفاده از گزینهٔ «ایجاد کپی مجموعه» کپی جدیدی از آن را برای ویرایش ایجاد کنید. در نهایت می‌توانید مجموعهٔ جدید را با نام جدید ذخیره و استفاده کنید. به این صورت با مجموعهٔ جدید می‌توانید محدودیت بیشتری بر اساس مجموعهٔ موجود ایجاد کنید.

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله ۱ خیر