1. Home
  2. Docs
  3. حسابداری شخصی بانک...
  4. ابزار

ابزار

از نسخۀ 5.8 به بعد امکانات جدیدی به اپلیکیشن حسابداری شخصی بانک اضافه شد که با عنوان ابزار شناخته می‌شود.

ابزار در حالت عادی فعال بوده و در صورت نیاز از طریق تنظیمات (گزینۀ ابزار) غیرفعال می‌شوند.

این ابزار امکانات و قابلیت‌هایی مازاد بر امکانات اصلی بانک بوده که برنامه را به توانایی‌های جدیدی مجهز خواهد کرد. هر چند این امکانات حکم اپلیکیشنی مجزا را دارند، اما از آنجایی که این امکانات با هستۀ بانک در ارتباط تنگاتنگ هستند، به جای ایجاد اپلیکیشنی مجزا، جهت جلوگیری از نصب چندین برنامه توسط کاربر و از طرفی امکان ارتباط هرچه بیشتر با امکانات اصلی بانک، به عنوان ابزاری درون بانک توسعه داده شده‌اند. به همین دلیل این امکانات به صورت پرداخت درون‌برنامه‌ای در اختیار کاربران عزیز بانک قرار می‌گیرد تا علاوه بر جبران زمان و انرژی صرف‌شده، امکان پشتیبانی مستمر را همانند بانک فراهم آورد.

راهنمای مجموعۀ ابزارها در زیر آورده شده است:

Articles