1. Home
  2. Docs
  3. حسابداری شخصی بانک...
  4. ابزار
  5. مدیریت نیروی کار

مدیریت نیروی کار

این راهنما از نسخۀ 6.5 به بعد قابل استفاده است.

این ابزار با هدف پیمان‌کاران و صاحبان کسب و کارهای کوچک راه‌اندازی شده و برای استفاده در شرکت‌ها و کسب و کارهای بزرگ مناسب نیست. با توجه به پیچیدگی و گستردگی نرم‌افزارهای حضور و غیاب و حقوق و دستمزد، این برنامه بستر و زمینۀ لازم برای تبدیل شدن به ابزار مناسب برای شرکت‌ها و کسب و کارهای بزرگ را ندارد.

این ابزار با هدف امکان مدیریت و تعیین دستمزد نیروی کار در بازۀ زمانی خاص، بر اساس میزان دستمزد روز مشخص تهیه شده است. استفاده از این ابزار بسیار ساده و شفاف است.

پس از لمس بخش «مدیریت نیروی کار» با لیست آشنای پروژه‌ها مواجه خواهید شد. با این تفاوت که در این این صفحه اطلاعات جدیدی برای نمایش قرار داده شده است.
در زیر نام پروژه تعداد نیروی کار پروژه و همچنین میزان ساعت کار صرف‌شده برای پروژه نمایش داده می‌شود.
در این صفحه دو آیکن تنظیمات، یکی در بالای صفحه و دیگری در کنار هر پروژه. هر دو آیکن برای تنظیم ساعات کاری استفاده می‌شود، با این تفاوت که آیکن تنظیمات در بالای صفحه برای تنظیمات عمومی تمام پروژه‌ها استفاده می‌شود و آیکن کنار نام پروژه برای تنظیمات اختصاصی پروژه. در صورتی که برای پروژه‌ها تنظیماتی تعریف نشده باشد، برای تردد‌های پروژه از تنظیمات عمومی استفاده خواهد شد. در صورتی که برای پروژه تنظیمات اختصاصی تعریف شده باشد، آیکن تنظیمات آن پروژه به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد. برای حذف تنظیمات اختصاصی کافیست آیکن تنظبمات پروژه مورد نظر را لمس کرده و آیکن حذف را در بالای صفحه لمس کنید.
با ورود به صفحۀ تنظیمات، لیست روزهای هفته و ساعات کاری هر روز نمایش داده می‌شود. با کشیدن صفحه به راست میزان دستمزد هر ساعت هر یک از انواع حضور قابل تنظیم است. با لمس دکمۀ کنار ماشین حساب می‌توانید تنظیم کنید مبلغ به صورت مثبت در نظر گرفته شود و یا منفی. با کشیدن صفحه به سمت راست، لیست عدم حضور نمایش داده می‌شود که تنظیمات آن همانند بخش حضور است. برای لحاظ کردن نوع جدید حضور یا عدم حضور در روزهای هفته، ابتدا باید آنها را در این صفحات تعریف کنید.

در صورتی که تازه برنامه را به‌روزرسانی کرده‌اید، حتماً پیش از ادامه کار، میزان مبالغ را تعریف کنید. چرا که در غیر این صورت تمام مبالغ «صفر» در نظر گرفته خواهند شد.
کلیۀ مبالغ پیشین بر اساس آنچه از قبل وارد کرده بودید ذخیره شده و مشکلی بابت محاسبات پیشین پیش نخواهد آمد.

پس از لمس پروژه، لیست نیروهای کار پروژه نمایش داده می‌شود، که می‌توانید از لیست اشخاص نفراتی را به پروژه اضافه کنید. آیکن‌های نمایش داده شده در کنار نام اشخاص نیز مشابه مورد بالا در بخش پروژه است. با این توضیح که در صورت تمایل برای یک نیروی کار در یک پروژه می‌توانید تنظیمات اختصاصی تعریف کنید. در حالت عادی در صورتی که یک شخص دارای تنظیمات اختصاصی نباشد، از تنظمیات پروژه استفاده می‌کند که بالطبع در صورتی که پروژه مربوطه نیز دارای تنظیمات اختصاصی نباشد، تنظیمات عمومی برای آن شخص در نظر گرفته خواهد شد.
با لمس هر نیروی کار، وارد بخش ثبت تردد نفرات خواهید شد. با ثبت هر تردد، می‌توانید مجدداً تنظیمات اختصاصی تردد و مبالغ را برای تردد حاضر تعریف کنید.
با توجه به این که هر تردد، تنظیمات خود را به همراه خود ذخیره می‌کند، پس از ثبت، دیگر از تنظیمات شخص پیروی نمی‌کند. به همین دلیل در صورتی که تنظیمات تردد در هر پله (عمومی، پروژه یا شخص) تغییر کند، ترددهایی که قبلاً ثبت شده‌اند تحت تأثیر این تغییرات قرار نمی‌گیرند و فقط ترددهای جدید از تنظیمات جدید پیروی می‌کنند.
در صورت تمایل به تغییر تنظیمات ترددهایی که قبلاً ثبت شده‌اند، لازم است تردد مورد نظر را لمس کرده و در صفحۀ ویرایش تنظیمات آن را تغییر دهید. یا در صورتی که تعداد آنها بیش از یکی است، ترددهای مورد نظر را از لیست ترددها انتخاب کرده و با لمس آیکن «تنظیمات» در بالای صفحه، تنظیمات تردد آنها را تغییر دهید. فقط در نظر داشته باشید، این تنظیمات به صورت همزمان هم ساعات تردد و هم مبالغ را تغییر می‌دهد. پس پیش از تغییرات دسته‌ای به این نحو، هم ساعات کاری و هم مبالغ را بررسی کنید.