1. Home
  2. Docs
  3. حسابداری شخصی بانک...
  4. سوالات متداول
  5. برنامه را خریده‌ام اما فعال نمی‌شود

برنامه را خریده‌ام اما فعال نمی‌شود

برای فعال‌سازی برنامه لازم است وارد حساب کاربری خود در برنامۀ بازار شده باشید.

پیش از همه در صورتی که پیغام خطا مشاهده می‌کنید، از اتصال اینترنت خود مطمئن شوید.

در صورتی که از اتصال اینترنت مطمئن هستید، بررسی کنید در بخش خرید‌های بازار خریدهای مربوط به برنامه بانک وجود داشته باشند.

در صورتی که خرید مربوط به برنامه در لیست خرید‌های برنامه وجود نداشت، از برنامه خارج شوید و با ایمیلی که برنامه را با آن فعال کرده‌اید وارد بازار شوید.