1. Home
 2. Docs
 3. حسابداری شخصی بانک...
 4. فیلترها

فیلترها

فیلترها یکی از پایه‌های اصلی برنامه است که برنامه بر اساس آن طراحی شده است. هر یک از المان‌های اصلی برنامه (تراکنش‌ها، چک، وام و طلب و بدهی) توسط فیلترها مدیریت می‌شوند. فیلترها به نحوی تنظیم شده‌اند که در حالتی که تغییری در آنها انجام نشده باشد، تمام المان‌ها به صورت ماه به ماه نمایش داده شوند. به همین دلیل می‌توان به سریع‌ترین شکل ممکن تغییراتی در آنها اعمال کرد و نحوۀ نمایش را تغییر داد. برای مثال در صورتی که می‌خواهید تمام تراکنش‌ها از ابتدا تا لحظه جاری، به صورت کامل نشان داده شوند، کافی است از بخش انتخاب محدودۀ زمانی، گزینۀ «بر حسب تاریخ» را انتخاب کنید. در این حالت محدودۀ زمانی به صورت تاریخ پیش از تاریخ جاری انتخاب می‌شود.

اما چگونه با فیلترها کار کنیم؟ آیکن فیلتر در هر چهار برگۀ اصلی برنامه مشترک است. اما با توجه به تفاوت‌های ساختاری هر بخش، فیلترهای آنها نیز اندکی با هم متفاوت است.

زمانی که آیکن فیلتر را لمس می‌کنید، با چهار گزینه روبرو خواهید شد.

 • فیلتر جدید: صرف نظر از فیلتری که در حال حاضر اعمال شده است، پنجرۀ فیلتر را با مشخصات پیش‌فرض باز می‌کند.
 • فیلتر جاری: بسته به این که در حال حاضر چه فیلتری به برگه اعمال شده باشد، مشخصات آن فیلتر را نمایش داده و می‌توانید فیلتر اعمال‌شده را اصلاح کنید.
 • لیست فیلترها: در صورتی که فیلتری برای شما پرکاربرد است، می‌توانید آن را تحت یک نام ذخیره کنید تا در آینده به سرعت به آن دسترسی داشته باشید. هر برگه لیست فیلتر مربوط به خود را دارد. یعنی، در لیست فیلترها، در برگۀ تراکنش‌ها، فقط فیلترهای قابل اعمال به تراکنش‌ها نمایش داده می‌شوند و به همین ترتیب برای چک، وام و طلب و بدهی.
 • بدون محدودیت زمانی: در صورتی که بخواهید محدودیت زمانی فیلتر جاری را حذف کنید، بدون وارد شدن به بخش فیلتر جاری، می‌توانید از طریق این گزینه، محدودیت زمانی را به سرعت حذف کرده و تمام آیتم‌های یک برگه را که تاکنون ثبت کرده‌اید، مشاهده کنید.

 

آیتم‌های مربوط به فیلترها

از جمله بخش‌های مهم فیلترهای که نیاز به توضیح دارد عبارت‌اند از:

 • بخش «محدود به» باعث می‌شود تراکنش‌هایی که در حال نمایش هستند به گزینه‌های انتخاب‌شده فیلتر شوند.
 • عنوان تراکنش: با استفاده از تنظیم این بخش می‌توانید تراکنش‌هایی را مشاهده کنید که دارای عبارات خاصی هستند. نکتۀ مهمی که در رابطه با این عبارات وجود دارد این است که می‌توانید می‌توانید برای جستجوی یک جمله نیز از آن استفاده کنید. همچنین می‌توانید از ترکیب چند واژه استفاده کنید. برای استفاده از چند واژه آنها را با فاصلۀ خالی از هم جدا کنید. برای مثال در صورتی که عبارت «خوار و بار» را در کادر وارد کنید، تراکنش‌هایی نمایش داده خواهند شد که دارای عبارات «خوار»، «و» یا «بار» باشند. در صورتی که بخواهید تراکنش‌هایی را ببنید که عین واژۀ «خوار و بار» در آنها قرار دارد، باید این عبارت را در درون نقل قول قرار دهید. در این صورت اگر عبارت ««خوار و بار»» را در این کادر وارد کنید، تراکنش‌هایی لیست می‌شوند که عین این واژه در آنها وجود داشته باشد. در صورتی که عبارت ««خوار و بار» بار» را وارد کنید تراکنش‌هایی که دارای جملۀ «خوار و بار» یا « بار» هستند نمایش داده خواهند شد.
 • بخش یادداشت نیز همانند عنوان تراکنش است.
 • انتخاب محدودۀ زماتی: با استفاده از این بخش می‌توانید کنترل کنید محدودۀ زمانی بر حسب محدودۀ تاریخ مطلق انتخاب شود یا تاریخ نسبی بر حسب تعداد روز، هفته یا ماه. در حالتی که محمدۀ زمانی بر حسب تاریخ انتخاب شود، می‌توانید محدودۀ تاریخ را بر حسب چهار حالت متفاوت انتخاب کنید.

در صورتی که تاریخ به صورت نسبی انتخاب شود، حالت‌های متفاوتی بر حسب روز، هفته و ماه قابل تنظیم است. این تاریخ‌ها نسبت با تاریخ جاری بوده و در صورتی که فیلتر را ذخیره کرده باشید و در زمان دیگری آن فیلتر را اعمال کنید، فیلتر بر اساس زمان جدید محاسبه می‌شود. برای مثال اگر فیلتر بر روی «امروز» تنظیم شده باشد و فیلتر ذخیره شود، هر زمان فیلتر ذخیره شده از بخش فیلترها، اعمال شود، تراکنش‌های همان روز نمایش داده خواهند شد.

 • بخش مبالغ نیز دارای حالت‌های متفاوتی هستند که در حالت پیش‌فرض بر روی «مبالغ بیش از 0 ریال» تنظیم شده است، تا تمام تراکنش‌ها نشان داده شوند.
 • بخش سود و زیان: در صورتی که این گزینه فعال شود، تراکنش‌های نمایش داده شده محدود به تراکنش‌هایی می‌شود که میزان سود و زیان آنها در محدودۀ انتخاب‌شده قرار داشته باشد. مقادیر بیشتر و کمتر، خود مبالغ را نیز در بر می‌گیرند. در صورتی که برای مثال می‌خواهید تراکنش‌هایی را مشاهده کنید که میزان سود آنها بیشتر از 0 ریال است (بدون در نظر گرفتن خود 0 ریال)، مبلغی بیش از 0 را وارد کنید، برای مثال 1 ریال.
 • در بخش انتخاب حساب‌ها، گروه‌ها، رویداد‌ها و طرف‌های حساب لیستی از آنها نمایش داده می‌شود که امکانات خاصی برای سهولت در انتخاب در اختیار شما قرار می‌دهند.

ذخیرۀ فیلتر: در صورتی که از فیلتری به فراوانی استفاده می‌کنید، می‌توانید آن را ذخیره کرده و همیشه به آنها دسترسی داشته باشید