1. Home
  2. Docs
  3. حسابداری شخصی بانک...
  4. چک‌ها

چک‌ها

در بخش چک‌ها می‌توانید لیستی از چک‌های پرداختی و دریاافتی خود را وارد کنید. ثبت چک‌ها به کمک شما انجام می‌گیرد و برای ثبت تراکنش مربوط به آنها ضروری است.

هر چک می‌تواند پنج وضعیت، وصول‌شده، وصول‌نشده، برگشت‌خورده، باطل‌شده و نامشخص، به خود بگیرد. فقط در وضعیت وصول‌شده برای چک تراکنش ثبت می‌شود، و در حالات غیر از آن تراکنشی ثبت نمی‌شود و در صورت تغییر وضعیت چک از وضعیت وصول‌شده به دیگر حالات (جهت اصلاح وضعیت)، تراکنش مربوط به چک حذف می‌شود. در حالتی که تغییر وضعیت چک به حالت برگشت‌خورده و یا باطل‌شده باشد، پنجره‌های جهت تنظیم تاریخ و زمان تغییر وضعیت نمایش داده خواهند شد. برای حالت وصول‌نشده، زمان ثبت چک به عنوان تاریخ وضعیت چک استفاده شده و برای حالت وصول شده زمان ثبت تراکنش.

جهت تغییر وضعیت یک چک، کافی است آیکن روبروی هر چک را لمس کنید و از منوی بازشده گزینۀ تغییر وضعیت را انتخاب کنید. در صورت انتخاب تسویه‌شده از لیست نمایش دادهشده، پنجرۀ ثبت تراکنش جدید باز شده و می‌توانید تغییراتی در تراکنش اعمال کنید. توجه داشته باشید که در صورت تغییر بعضی از مشخصه‌ها، این مشخصه‌ها همزمان برای خود چک نیز تغییر خواهند کرد؛ از قبیل مبلغ و نام.

در صورتی که به تاریخ سررسید چکی نزدیک شده باشید، از طریق نوتیفیکیشن به شما اطلاع داده می‌شود. فاصلۀ زمانی تا رسیدن به سررسید برای نمایش هشدار و نوتیفیکیشن، از طریق صفحۀ تعریف چک جدید و یا ویرایش آن قابل تنظیم است.

در صورتی که چکی وصول‌شده ویرایش شود، اطلاعات مشترک بین چک و تراکنش آن به طور همزمان تغییر می‌کنند. این مورد دربارۀ ویرایش تراکنش مربوط به چک نیز صادق است. به این معنی که برای مثال اگر عنوان تراکنش مربوط به چک تغییر کند، عنوان چک نیز تغییر خواهد کرد، تا یکپارچکی بین چک و تراکنش‌های آن حفظ شود. این اطلاعات مشترک عبارت‌اند از نام، حساب، نوع تراکنش (ورودی، خروجی)، مبلغ.

در صورتی که تصویری برای چک انتخاب شده باشد، با ثبت تراکنش برای چک، همان عکس برای تراکنش انتخاب می‌شود که در صورت نیاز می‌توانید با ویرایش تراکنش مربوط، آن را تغییر دهید. برای چک‌های پرداختی، آیکن حساب مربوط به چک در کنار آن نمایش داده می‌شود، اما برای چک‌های دریافتی، آیکن عمومی چک و پس از تغییر وضعیت آنها به وصول شده، آیکن حسابی که چک به آن واریز شده است نمایش داده می‌شود.

با لمس طولانی چک‌ها می‌توانید به ویرایش آنها پرداخته یا به قابلیت‌های بیشتر دسترسی داشته باشید.

چک‌ها در حالتی که بر اساس تاریخ نمایش داده می‌شوند، در تاریخ سررسیدشان قابل مشاهده هستند، نه تاریخ ثبت. پس در صورتی که چک جدیدی ثبت کردید، آن را در تاریخ سررسید جستجو کنید. اگر زمان سررسید را به خاطر ندارید، آیکن فیلتر را لمس کرده و گزینۀ «بدون محدودیت زمانی» را انتخاب کنید تا تمام چک‌ها را ببینید.

در بخش چک‌ها در حالت عادی لیست چک‌ها بر اساس تاریخ نمایش داده می‌شوند. در صورت که مایلید لیست اشخاص و میزان کلی چک‌های آنها را مشاهده کنید، کافیست از منوی بالای صفحه، گزینۀ «تغییر دسته‌بندی» را انتخاب کنید. مقادیر نمایش‌داده‌شده به فیلتر اعمال‌شده وابسته هستند.