اپلیکیشن تار و پود به عنوان اولین اپلیکیشن طراحی نقشهٔ تابلو فرش بر روی مارکت‌های کافه‌بازار و مایکت قرار گرفت و پس از بررسی و تأیید منتشر خواهد شد.

در بخش راهنما می‌توانید با این اپلیکیشن بیشتر آشنا شوید.