مجموعه رنگ شرکت فرش دارکوب امروز تهیه شده و می‌توانید آن را از اینجا دریافت کنید.

برای آشنایی با مجموعه رنگ، راهنمای برنامه را مطالعه فرمایید.